åŸ?!DOCTYPE html> 公司环境 - 金华市梅兰日兰电气有限妷 …¬å?/title> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.488ks.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.488ks.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; var x=document.getElementsByTagName("link"); if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="pf52dc" > <div style='display:none'><q id='MaxQDS'><h1><a href="http://488ks.com/" title=""></a></h1></q><tt id='MaxQDS'><dd id='MaxQDS'><noscript id='MaxQDS'><dl id='MaxQDS'><i id='MaxQDS'></i><dd id='MaxQDS'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='MaxQDS'></tr><td id='MaxQDS'></td><q id='MaxQDS'></q><dd id='MaxQDS'></dd><div id='MaxQDS'><button id='MaxQDS'><tfoot id='MaxQDS'><i id='MaxQDS'><dl id='MaxQDS'><i id='MaxQDS'><strike id='MaxQDS'><dt id='MaxQDS'></dt></strike></i></dl></i><pre id='MaxQDS'></pre></tfoot><u id='MaxQDS'></u><small id='MaxQDS'></small></button><tr id='MaxQDS'></tr></div><strike id='MaxQDS'></strike><label id='MaxQDS'></label><button id='MaxQDS'></button><optgroup id='MaxQDS'></optgroup><dd id='MaxQDS'></dd><sup id='MaxQDS'><del id='MaxQDS'><strike id='MaxQDS'><dd id='MaxQDS'></dd></strike></del></sup><fieldset id='MaxQDS'><p id='MaxQDS'></p></fieldset><big id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'><address id='MaxQDS'><dl id='MaxQDS'></dl></address><dd id='MaxQDS'></dd><table id='MaxQDS'><abbr id='MaxQDS'><strong id='MaxQDS'><blockquote id='MaxQDS'></blockquote></strong></abbr><td id='MaxQDS'><pre id='MaxQDS'></pre></td></table></big></big><q id='MaxQDS'><abbr id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'></thead></abbr></q><li id='MaxQDS'><q id='MaxQDS'><acronym id='MaxQDS'><dd id='MaxQDS'><td id='MaxQDS'><noframes id='MaxQDS'><tr id='MaxQDS'><strong id='MaxQDS'></strong><small id='MaxQDS'></small><button id='MaxQDS'></button><li id='MaxQDS'><noscript id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'></big><dt id='MaxQDS'></dt></noscript></li></tr><ol id='MaxQDS'><option id='MaxQDS'><table id='MaxQDS'><blockquote id='MaxQDS'><tbody id='MaxQDS'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='MaxQDS'></u><kbd id='MaxQDS'><kbd id='MaxQDS'></kbd></kbd></noframes><abbr id='MaxQDS'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='MaxQDS'><button id='MaxQDS'><abbr id='MaxQDS'></abbr></button></thead><button id='MaxQDS'><u id='MaxQDS'><u id='MaxQDS'></u></u><tr id='MaxQDS'><optgroup id='MaxQDS'><dd id='MaxQDS'><dfn id='MaxQDS'><tt id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'><optgroup id='MaxQDS'></optgroup></thead></tt><legend id='MaxQDS'></legend><noframes id='MaxQDS'><b id='MaxQDS'><form id='MaxQDS'></form></b></noframes></dfn><pre id='MaxQDS'></pre></dd></optgroup><dl id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'><dd id='MaxQDS'><td id='MaxQDS'><dir id='MaxQDS'></dir></td></dd></big><optgroup id='MaxQDS'></optgroup><dfn id='MaxQDS'></dfn></dl></tr></button><strong id='MaxQDS'></strong><ol id='MaxQDS'><dfn id='MaxQDS'><kbd id='MaxQDS'></kbd></dfn></ol><ul id='MaxQDS'></ul><noframes id='MaxQDS'></noframes><blockquote id='MaxQDS'></blockquote><fieldset id='MaxQDS'></fieldset><sup id='MaxQDS'><p id='MaxQDS'><tt id='MaxQDS'><sup id='MaxQDS'><bdo id='MaxQDS'><ol id='MaxQDS'><sup id='MaxQDS'><dl id='MaxQDS'><em id='MaxQDS'><label id='MaxQDS'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='MaxQDS'></address></sup></tt></p><fieldset id='MaxQDS'><noframes id='MaxQDS'><code id='MaxQDS'><strong id='MaxQDS'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='MaxQDS'></sup><div id='MaxQDS'><pre id='MaxQDS'><select id='MaxQDS'></select><td id='MaxQDS'></td></pre></div><kbd id='MaxQDS'><u id='MaxQDS'></u></kbd><div id='MaxQDS'></div><blockquote id='MaxQDS'></blockquote><q id='MaxQDS'></q><th id='MaxQDS'></th><big id='MaxQDS'></big><address id='MaxQDS'><b id='MaxQDS'><select id='MaxQDS'></select></b></address><code id='MaxQDS'></code><ul id='MaxQDS'><strike id='MaxQDS'></strike></ul><noscript id='MaxQDS'></noscript><pre id='MaxQDS'></pre><div id='MaxQDS'><p id='MaxQDS'></p></div><tfoot id='MaxQDS'></tfoot><thead id='MaxQDS'><bdo id='MaxQDS'></bdo></thead><kbd id='MaxQDS'></kbd><p id='MaxQDS'><fieldset id='MaxQDS'><style id='MaxQDS'></style></fieldset></p><acronym id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'><code id='MaxQDS'></code></big></acronym><noframes id='MaxQDS'><fieldset id='MaxQDS'></fieldset></noframes><ol id='MaxQDS'></ol><font id='MaxQDS'></font><td id='MaxQDS'><ol id='MaxQDS'></ol></td><center id='MaxQDS'></center><option id='MaxQDS'></option><legend id='MaxQDS'></legend><big id='MaxQDS'></big><sub id='MaxQDS'><ol id='MaxQDS'><li id='MaxQDS'><label id='MaxQDS'></label></li></ol></sub><i id='MaxQDS'><ol id='MaxQDS'></ol></i><del id='MaxQDS'></del><tr id='MaxQDS'><tr id='MaxQDS'><bdo id='MaxQDS'><form id='MaxQDS'><em id='MaxQDS'></em><ins id='MaxQDS'><center id='MaxQDS'><center id='MaxQDS'></center></center></ins><pre id='MaxQDS'><em id='MaxQDS'></em><abbr id='MaxQDS'><legend id='MaxQDS'><div id='MaxQDS'><center id='MaxQDS'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='MaxQDS'></b><noframes id='MaxQDS'><span id='MaxQDS'></span></noframes><font id='MaxQDS'><ol id='MaxQDS'></ol></font><td id='MaxQDS'><abbr id='MaxQDS'><option id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'></big></option></abbr><dfn id='MaxQDS'></dfn></td><form id='MaxQDS'><legend id='MaxQDS'></legend></form><td id='MaxQDS'><strike id='MaxQDS'><blockquote id='MaxQDS'></blockquote></strike></td><sup id='MaxQDS'><fieldset id='MaxQDS'><li id='MaxQDS'></li></fieldset></sup><option id='MaxQDS'></option><thead id='MaxQDS'></thead><del id='MaxQDS'></del><b id='MaxQDS'><tfoot id='MaxQDS'></tfoot><i id='MaxQDS'></i></b><sup id='MaxQDS'></sup><thead id='MaxQDS'></thead><kbd id='MaxQDS'></kbd><acronym id='MaxQDS'><strike id='MaxQDS'></strike></acronym><table id='MaxQDS'><select id='MaxQDS'></select></table><strong id='MaxQDS'></strong><center id='MaxQDS'></center><p id='MaxQDS'><b id='MaxQDS'><bdo id='MaxQDS'><span id='MaxQDS'></span></bdo></b></p><tr id='MaxQDS'><form id='MaxQDS'><strong id='MaxQDS'><dir id='MaxQDS'></dir></strong><th id='MaxQDS'></th></form><strong id='MaxQDS'><select id='MaxQDS'></select></strong></tr><form id='MaxQDS'><pre id='MaxQDS'></pre></form><code id='MaxQDS'></code><optgroup id='MaxQDS'></optgroup><strong id='MaxQDS'><td id='MaxQDS'><table id='MaxQDS'><legend id='MaxQDS'><legend id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'><fieldset id='MaxQDS'><q id='MaxQDS'><tfoot id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'><tt id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'></thead></tt></big><p id='MaxQDS'></p><button id='MaxQDS'><table id='MaxQDS'><ins id='MaxQDS'></ins><tt id='MaxQDS'><li id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='MaxQDS'><td id='MaxQDS'></td><tfoot id='MaxQDS'></tfoot></tr><strong id='MaxQDS'><span id='MaxQDS'><dfn id='MaxQDS'></dfn><bdo id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='MaxQDS'></button><ol id='MaxQDS'><font id='MaxQDS'><blockquote id='MaxQDS'><center id='MaxQDS'></center></blockquote></font></ol><strong id='MaxQDS'></strong><dl id='MaxQDS'><legend id='MaxQDS'></legend><sub id='MaxQDS'><small id='MaxQDS'></small></sub></dl><style id='MaxQDS'></style><pre id='MaxQDS'><code id='MaxQDS'></code></pre><big id='MaxQDS'></big><font id='MaxQDS'></font><bdo id='MaxQDS'></bdo><dfn id='MaxQDS'><dd id='MaxQDS'><button id='MaxQDS'><strike id='MaxQDS'><div id='MaxQDS'><div id='MaxQDS'><legend id='MaxQDS'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='MaxQDS'><q id='MaxQDS'></q></optgroup></dd><ol id='MaxQDS'><q id='MaxQDS'><dfn id='MaxQDS'><button id='MaxQDS'><tbody id='MaxQDS'><tbody id='MaxQDS'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='MaxQDS'></dl><fieldset id='MaxQDS'></fieldset><u id='MaxQDS'></u><div id='MaxQDS'><ins id='MaxQDS'></ins></div><strong id='MaxQDS'></strong><center id='MaxQDS'></center><strong id='MaxQDS'></strong><small id='MaxQDS'></small><td id='MaxQDS'><q id='MaxQDS'><q id='MaxQDS'><b id='MaxQDS'><optgroup id='MaxQDS'></optgroup></b></q><ol id='MaxQDS'><bdo id='MaxQDS'></bdo></ol><dd id='MaxQDS'><th id='MaxQDS'></th></dd><blockquote id='MaxQDS'></blockquote><ul id='MaxQDS'><style id='MaxQDS'></style></ul></q></td><noscript id='MaxQDS'></noscript><ol id='MaxQDS'></ol><p id='MaxQDS'></p><strong id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'></big><strike id='MaxQDS'><q id='MaxQDS'><sup id='MaxQDS'></sup></q></strike></strong><p id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'><acronym id='MaxQDS'><tfoot id='MaxQDS'><kbd id='MaxQDS'></kbd><form id='MaxQDS'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='MaxQDS'></fieldset><b id='MaxQDS'><dt id='MaxQDS'></dt></b><sup id='MaxQDS'></sup><label id='MaxQDS'></label><noframes id='MaxQDS'><ins id='MaxQDS'></ins></noframes><td id='MaxQDS'></td><dfn id='MaxQDS'></dfn><font id='MaxQDS'><style id='MaxQDS'></style></font><tr id='MaxQDS'><td id='MaxQDS'></td></tr><dfn id='MaxQDS'><ul id='MaxQDS'></ul></dfn><tr id='MaxQDS'></tr><abbr id='MaxQDS'></abbr><strong id='MaxQDS'></strong><dt id='MaxQDS'></dt><span id='MaxQDS'><label id='MaxQDS'><td id='MaxQDS'></td></label><address id='MaxQDS'></address></span><label id='MaxQDS'><bdo id='MaxQDS'><dt id='MaxQDS'><dl id='MaxQDS'></dl></dt></bdo></label><abbr id='MaxQDS'><optgroup id='MaxQDS'></optgroup></abbr><code id='MaxQDS'></code><address id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'></thead></address><td id='MaxQDS'><style id='MaxQDS'><tbody id='MaxQDS'></tbody><strong id='MaxQDS'></strong></style></td><ul id='MaxQDS'><ul id='MaxQDS'></ul></ul><del id='MaxQDS'></del><th id='MaxQDS'><option id='MaxQDS'><legend id='MaxQDS'></legend></option></th><b id='MaxQDS'></b><i id='MaxQDS'><noscript id='MaxQDS'></noscript></i><q id='MaxQDS'></q><select id='MaxQDS'></select><option id='MaxQDS'></option><optgroup id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'></big></optgroup><noframes id='MaxQDS'><acronym id='MaxQDS'><em id='MaxQDS'></em><td id='MaxQDS'><div id='MaxQDS'></div></td></acronym><address id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'></big><legend id='MaxQDS'></legend></big></address></noframes><ul id='MaxQDS'></ul><abbr id='MaxQDS'><p id='MaxQDS'><small id='MaxQDS'><bdo id='MaxQDS'><code id='MaxQDS'><i id='MaxQDS'><legend id='MaxQDS'></legend></i><sub id='MaxQDS'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='MaxQDS'></noscript><tr id='MaxQDS'></tr><select id='MaxQDS'><button id='MaxQDS'><dfn id='MaxQDS'><p id='MaxQDS'></p><q id='MaxQDS'></q></dfn></button><noframes id='MaxQDS'></noframes><b id='MaxQDS'></b></select><font id='MaxQDS'></font><option id='MaxQDS'></option><fieldset id='MaxQDS'></fieldset><noframes id='MaxQDS'><i id='MaxQDS'><div id='MaxQDS'><ins id='MaxQDS'></ins></div></i></noframes><tr id='MaxQDS'></tr><label id='MaxQDS'><small id='MaxQDS'></small><b id='MaxQDS'></b></label><noscript id='MaxQDS'><tr id='MaxQDS'></tr><div id='MaxQDS'></div><noscript id='MaxQDS'></noscript><tr id='MaxQDS'></tr></noscript><center id='MaxQDS'></center><dl id='MaxQDS'></dl><blockquote id='MaxQDS'></blockquote><pre id='MaxQDS'><dl id='MaxQDS'><noframes id='MaxQDS'><i id='MaxQDS'></i></noframes><dt id='MaxQDS'></dt></dl><label id='MaxQDS'><dfn id='MaxQDS'></dfn></label></pre><dir id='MaxQDS'></dir><strike id='MaxQDS'></strike><thead id='MaxQDS'></thead><span id='MaxQDS'></span><i id='MaxQDS'></i><font id='MaxQDS'></font><style id='MaxQDS'></style><font id='MaxQDS'></font><td id='MaxQDS'><select id='MaxQDS'><b id='MaxQDS'><address id='MaxQDS'><noscript id='MaxQDS'><acronym id='MaxQDS'></acronym></noscript></address><style id='MaxQDS'><tbody id='MaxQDS'></tbody></style></b></select><ul id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'></thead></ul></td><strike id='MaxQDS'><dt id='MaxQDS'></dt></strike><dfn id='MaxQDS'></dfn><dir id='MaxQDS'><b id='MaxQDS'></b><font id='MaxQDS'></font></dir><ul id='MaxQDS'></ul><q id='MaxQDS'></q><acronym id='MaxQDS'></acronym><center id='MaxQDS'><strong id='MaxQDS'></strong></center><ins id='MaxQDS'><label id='MaxQDS'></label><span id='MaxQDS'></span></ins><li id='MaxQDS'><blockquote id='MaxQDS'></blockquote></li><th id='MaxQDS'><table id='MaxQDS'></table></th><tfoot id='MaxQDS'></tfoot><ins id='MaxQDS'></ins><table id='MaxQDS'></table><noscript id='MaxQDS'><del id='MaxQDS'><ol id='MaxQDS'><center id='MaxQDS'><ul id='MaxQDS'></ul><div id='MaxQDS'></div></center></ol></del></noscript><strong id='MaxQDS'><legend id='MaxQDS'></legend><td id='MaxQDS'></td></strong><font id='MaxQDS'><font id='MaxQDS'></font></font><noscript id='MaxQDS'><em id='MaxQDS'><form id='MaxQDS'><sub id='MaxQDS'></sub></form><bdo id='MaxQDS'></bdo></em></noscript><address id='MaxQDS'></address><center id='MaxQDS'><del id='MaxQDS'></del><sup id='MaxQDS'></sup></center><kbd id='MaxQDS'></kbd><font id='MaxQDS'><b id='MaxQDS'></b><table id='MaxQDS'></table><blockquote id='MaxQDS'></blockquote></font><big id='MaxQDS'><q id='MaxQDS'><center id='MaxQDS'><button id='MaxQDS'></button></center></q></big><i id='MaxQDS'><form id='MaxQDS'><option id='MaxQDS'></option><dir id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'></thead></dir></form><tr id='MaxQDS'><strike id='MaxQDS'><noframes id='MaxQDS'><dl id='MaxQDS'></dl></noframes></strike><dt id='MaxQDS'></dt></tr></i><dfn id='MaxQDS'></dfn><tbody id='MaxQDS'></tbody><select id='MaxQDS'><dir id='MaxQDS'><noscript id='MaxQDS'><th id='MaxQDS'><strike id='MaxQDS'></strike><small id='MaxQDS'></small></th></noscript><tbody id='MaxQDS'><em id='MaxQDS'><optgroup id='MaxQDS'></optgroup><style id='MaxQDS'><tr id='MaxQDS'></tr><address id='MaxQDS'></address></style></em></tbody><code id='MaxQDS'><noscript id='MaxQDS'><ins id='MaxQDS'><font id='MaxQDS'></font></ins></noscript></code></dir><p id='MaxQDS'></p><dl id='MaxQDS'></dl></select><form id='MaxQDS'><bdo id='MaxQDS'></bdo><optgroup id='MaxQDS'><tbody id='MaxQDS'></tbody></optgroup><blockquote id='MaxQDS'><button id='MaxQDS'><pre id='MaxQDS'><li id='MaxQDS'><tfoot id='MaxQDS'><kbd id='MaxQDS'></kbd></tfoot><fieldset id='MaxQDS'><dd id='MaxQDS'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='MaxQDS'></table><span id='MaxQDS'><dl id='MaxQDS'></dl></span></blockquote></form><em id='MaxQDS'><small id='MaxQDS'><blockquote id='MaxQDS'></blockquote></small></em><tfoot id='MaxQDS'></tfoot><del id='MaxQDS'><pre id='MaxQDS'></pre></del><em id='MaxQDS'><acronym id='MaxQDS'><th id='MaxQDS'></th></acronym></em><fieldset id='MaxQDS'></fieldset><code id='MaxQDS'><noframes id='MaxQDS'></noframes></code><form id='MaxQDS'><optgroup id='MaxQDS'><dir id='MaxQDS'></dir></optgroup></form><strong id='MaxQDS'></strong><ins id='MaxQDS'><option id='MaxQDS'></option></ins><dd id='MaxQDS'></dd><span id='MaxQDS'><tbody id='MaxQDS'></tbody></span><strong id='MaxQDS'><pre id='MaxQDS'><form id='MaxQDS'></form></pre></strong><li id='MaxQDS'><abbr id='MaxQDS'><dir id='MaxQDS'></dir><acronym id='MaxQDS'></acronym></abbr></li><ol id='MaxQDS'></ol><strike id='MaxQDS'></strike><label id='MaxQDS'></label><legend id='MaxQDS'><address id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'><tr id='MaxQDS'></tr></thead></address><dt id='MaxQDS'></dt></legend><thead id='MaxQDS'></thead><ins id='MaxQDS'><big id='MaxQDS'></big></ins><kbd id='MaxQDS'></kbd><center id='MaxQDS'><acronym id='MaxQDS'></acronym><code id='MaxQDS'></code></center><ul id='MaxQDS'><pre id='MaxQDS'></pre></ul><style id='MaxQDS'><dt id='MaxQDS'><noframes id='MaxQDS'></noframes></dt><sub id='MaxQDS'></sub><b id='MaxQDS'><thead id='MaxQDS'></thead></b></style><center id='MaxQDS'></center><button id='MaxQDS'></button><bdo id='MaxQDS'><sub id='MaxQDS'><noframes id='MaxQDS'><blockquote id='MaxQDS'><q id='MaxQDS'><noscript id='MaxQDS'></noscript><dt id='MaxQDS'></dt></q></blockquote><noframes id='MaxQDS'><i id='MaxQDS'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">金å¡ÇŽŒŽ‚梅兰日兰电气有限公¡»åæ€Ø“您免¡ºè´ÒŽä¾?a href="/">釨ˆ‘华ç”늼†</a>ã€?a href="/supply/">金华ç”늺¿ç”늼†æ‰¹å‘</a>ã€?a href="/news/">金华ç”늺¿åŽ‚家</a>½{‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯å‘ŒŽƒå¡Ó’Œæœ€æ–°èµ„讯,敬请å…Ïx³¨åQ?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/32129/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="sr-only">Toggle navigation</span></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> </button> <div class="logo"> <a rel="nofollow" class="navbar-brand" href="/"> <img class="logo img-responsive" src="/uploads/logo/20190215095749.jpg" alt="釡ü‘华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? width="" height=""/> </a> <small class="pull-left"> <a href="/" class="visible-lg"> 金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å? </a> </small> </div> <ul class="list-unstyled head-lx"> <li>营造环境ï£À ¼Œåˆ›é€ ä­hå€?br/> <small>Building Enuironment Creation Value</small> </li> <li>建筑工程及装饰工½E¡Ç‹é¢†èˆªè€?br/> <small>Construction and Decoration Engineering</small> </li> <li class="tel">全国木ŒåŠ¡åQ?4008-888-888 /</li> <li class="oc"> 在线咨询åQ? <a rel="nofollow" href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=123456&site=qq&menu=yes" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/head-qq.png" alt="QQ咨询"> </a> </li> </ul> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav" id="nav"> <li class='active'><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/">¾|‘站首页<small></small></a></li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/pf52dc/about/">关于戡½‘们<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/pf52dc/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a rel="nofollow" href="/pf52dc/about/about4.html">招贤¾U›_¡÷£«</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/pf52dc/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" href="/pf52dc/supply/">产品中心<small></small></a> </li> <li> <a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" data-toggle="dropdown" href="/pf52dc/news/">新闻中心<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a rel="nofollow" href="/pf52dc/news/gsxw/">公司新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/pf52dc/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a rel="nofollow" href="/pf52dc/news/jszs/">技术知è¯?/a></li> </ul> </li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/download/">荣誉资质<small></small></a></li> <li><a rel="nofollow" class="dropdown-toggle" href="/pf52dc/contact/">联系我ä¡Þ»¬<small></small></a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner text-center"> <div class="box"> <img class="img-responsive" src="/template/NESTXY00007/images/xdd.jpg"> </div> </div> <div class="crumbs"> <div class="container"> <div class="btn-group pull-right hidden-xs"> <button type="button" class="btn btn-menu btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 更多菜单 Menu <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="/pf52dc/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/pf52dc/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a href="/pf52dc/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <ol class="breadcrumb"><li><a href="/">首页</a> > <a href="/pf52dc/about/about5.html">公司环境</a></li></ol> </div> </div> <div class="neirong code code--right" aos="fade-down"> <article class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-9 col-lg-9"> <h3 class="ny-bt">公司环境</h3> <table style="width:100%;" cellpadding="2" cellspacing="0" class="ke-zeroborder"> <tbody> <tr> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711091818_9675.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711091848_0925.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711091921_5300.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711091944_0611.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092105_2643.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092147_5299.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092220_1079.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092250_2172.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092344_7641.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092509_1702.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092538_2326.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092628_4043.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> </tr> <tr> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092649_2480.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> <td style="text-align:center;"> <img src="/uploads/image/20180711/20180711092710_6385.jpg" alt="" width="400" height="400" title="" align="" /><br /> </td> </tr> </tbody> </table> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <div class="ny-right"> <form method="post" class="search-form" action="/key.aspx" name="formsearch"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <ul class="list-unstyled"> <li> <input type="text" name="q" class="key" placeholder="输入兡©³é”®è¯?Keyword" /> <input type="submit" class="s-button" value="搜烦" /> </li> </ul> </form> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-12 col-lg-12"> <h4 class="ny-h4">重稐‚¹æ–°é—»<small>News</small></h4> <ul class="list-unstyled clearfix"> <li> <a href="/pf52dc/news/109.html" title="控制ç”늼†å®‰è£…ŒŽƒçº¿¨è¦æ³¨æ„ä»€ä¹ˆäº‹æƒ?>控制ç”늼†å®‰è£…ŒŽƒçº¿è¦æ³¨æ„ä»€ä¹ˆäº‹æƒ?/a> <small class="pull-right">2019-08-27</small> </li> <li> <a href="/news/108.html" title="金华ç”늺¿ç”¨ëŠ¼†çš„主要工è‰?">金华ç”늺¿ç”늼†çš„主要工è‰?</a> <small class="pull-right">2019-08-27</small> </li> <li> <a href="/pf52dc/news/107.html" title="戡á¿å­è£…修用什么ç¦Î”µ¾U¿å¥½åQ?>房子装修用什么电¾U¿å¥½åQ?/a> <small class="pull-right">2019-08-20</small> </li> <li> <a href="/news/106.html" title="金华ç”늺¿ç”늼†å¯¨Kég½“预热旉™œ€æ³¨æ„å“ªäº›å‘¢ï¼Ÿ">金华ç”늺¿ç”늼†å¯ég½“预热¡ºæ—‰™œ€æ³¨æ„å“ªäº›å‘¢ï¼Ÿ</a> <small class="pull-right">2019-08-20</small> </li> <li> <a href="/pf52dc/news/105.html" title="å¯ÆD‡´ç”늼†¡¸¾lç¼˜é™ä½Žçš„å› ¾y?>å¯ÆD‡´ç”늼†¾lç¼˜é™ä½Žçš„å› ¾y?/a> <small class="pull-right">2019-08-13</small> </li> <li> <a href="/news/104.html" title="如何选择吡ñˆé€‚çš„ç”늺¿ç”늼†">如何选择合适的ç”늺¿ç”늼†</a> <small class="pull-right">2019-08-13</small> </li> </ul> </div> </div> </div> </div> </div> </article> </div> <div class="footer hidden-xs" id="yy"> <footer class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <address class="address"> <ul class="list-unstyled"> <li>‹¹™æ±Ÿçœé‡‘卡îŽå¸‚五一è·?71å?/li> <li>0579-82361696</li> <li>13905797683 24 Hours 服务</li> <li><a href="/">www.zjmlrl.com</a></li> <li class="sns"> <a rel="nofollow" href="" title="官方微博" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weibo.png" width="18" height="18" alt="微博"> </a> <a rel="nofollow" href="" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/qq.png" width="18" height="18" alt="QQ在线咨询"> </a> <a href="/pf52dc/contact/" class="bdsharebuttonbox" rel="nofollow"> <img src="/template/NESTXY00007/images/fenxiang.png" width="18" height="18" alt="联系我们" class="bds_more" data-cmd="more"> </a> </li> </ul> </address> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-6 z15"> <h3>底部 Bottom</h3> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.zjmlrl.com(<a rel="nofollow" title="复å¨Kˆ¶é“¾æŽ¥" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复å¡ùˆ¶é“¾æŽ¥</a>)金华ŒŽ‚梅兰日兰电气有限公å?br /> <p>金华ç”늺¿å“ªå®¶å¥½ï¼Ÿä¾›åº”订做多少钱?金华ç”늺¿ç”늼†ä»äh ¼æ€Žä¹ˆæ øP¼Ÿè¯šä¿¡å…¬å¸¦Æ¡¡ä¸“业以批发ä­h格大量现货提供金华电¾U¿ç”µ¾~†ã€é‡‘华电¾~†å¨ˆŽ‚家、金华电¾U¿æ‰¹å‘、金华电¾~†ä­h格等品质优良的äñ”品及报ä­håQŒæ¬¢˜qŽæ¥ç”는Ÿäº§å®šåˆÓž¼</p> </div> <div class="cityspread" ><p>热门城市推广: <a href="/pf52dc/hangzhou.html" title="杭州" target="_blank" >杭州</a> <a href="/pf52dc/ningbo.html" title="宁æ‡L" target="_blank" >宁æ‡L</a> <a href="/pf52dc/wenzhou.html" title="温州" target="_blank" >温州</a> <a href="/pf52dc/jiaxing.html" title="嘉兴" target="_blank" >嘉兴</a> <a href="/pf52dc/huzhou.html" title="湖州" target="_blank" >湖州</a> <a rel="nofollow" href="" title="金华及全国各åœ? target="_blank" >金华及全国各åœ?/a></p> <p> <div class="cnzz"></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-12-12/"></script> <a rel="nofollow" href="http://www.kckj.cc" target="_blank"><img src="/template/NESTXY00007/images/haha.jpg"></a> Powered by <a rel="nofollow" href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ¡ð»Ÿ" target="_blank">½{‘å°l</a> <a rel="nofollow" href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank">‹¹™ICPå¤?8004580å?1</a> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"> <h3>快捷入口 Quick Entry</h3> <div class="row cidaohang"> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="/pf52dc/about/">关于我们</a></li> <li><a href="/pf52dc/news/">新闻中心</a></li> <li><a href="/pf52dc/supply/">产品‹Æ£èµ</a></li> <li><a href="/pf52dc/contact/">联系我们</a></li> <li><a href="/pf52dc/sitemap.html">¾|‘站地图</a></li> <li><a href="/pf52dc/sitemap.xml">XML</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="/pf52dc/about/">公司½Ž€ä»?/a></li> <li><a href="/pf52dc/about/about4.html">招贤¾U›_£«</a></li> <li><a href="/pf52dc/about/about5.html">公司环境</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4 weixin"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weixin.jpg" alt="" class="ylw-img-responsive" /> <p>微信扫一æ‰?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="yq-link visible-lg"> <p> <small>友链甌™¯·QQåQ?53516785</small> </p> </div> </footer> </div> <script src="http://cmscloudim.zhuchao.cc/js/jquery-1.8.0.min.js" type="text/javascript"></script> <script type="text/javascript" src="/message/messagesend.js?+Math.random()" id="SendMessageScript" cid="32129"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="/pf52dc/about/tel:13905797683"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨å?/span> </a> </li> <li> <a href="/pf52dc/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品™å¹ç›®</span> </a> </li> <li> <a href="/pf52dc/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>˜q”回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/headroom.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.headroom.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/dist/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> </body> </html>